२५ डिसेंबर, २००९

पद्धत की पध्दत

वर दिलेल्यापैकी पहिला शब्द बरोबर आहे तर दुसरा चुकीचा. पण गुगल सर्च केला असता दोन्हीसाठी एक लाखापेक्षा अधिक रिझल्ट्स मिळतात. शुद्धलेखन किती गंभीर स्वरूप धारण करत आहे यासाठी हे एक उदाहरण पुरेसे आहे.